Kauba tagastamine.

Tagastamine.

Kui tegemist on toidukaupade-, kaitsemaskide- või hügieenitoodetega, siis turvalisuse huvides me tagastusi ei aksepteeri.

Tööstuskaupade puhul on Tellijal õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kaupa võib proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses. Proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Nt. kohvimasinaga ei tohi valmistada kohvi, töökinnastega ei tohi teha tööd jne. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub tellija pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on CaffeNostra.eu õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.,
Vahetuskauba postiteenus on tellijale tasuta. Paki saab tellija tagastada lähimasse SmartPOSTi pakiautomaati kauba kättesaamisel SMS.-i kaudu saadud personaalse koodi alusel. CaffeNostra.eu tagastab tellija poolt tasutu mitte hiljem kui 2-e nädala jooksul lepingust taganemise teate ja tagastatud toote jõudmisest CaffeNostra.eu-ni. Saatekulu ei kuulu tagastamisele.

Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. CaffeNostra.eu’l on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik kauba lõppemise tõttu tarnida. Informeerime Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab CaffeNostra.eu ostusumma hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

Pretensioonide esitamise aeg

Pretensioonide esitamise aeg tööstuskauba kvaliteedi osas on 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui müüja ei tõesta vastupidist. Peale 6-kuise perioodi möödumist kauba ostust tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.

Probleemtoodete tagastamine

Probleemtootest (nt: patarei ja aku, mootorsõiduk, elektri- ja elektroonikaseade, rehv, põllumajandusplast) tekkinud jäätmete tagastamise kogumispunktide info leiab siit:
http://keskkonnateenused.ee/kliendile/hinnakirjad/jaatmejaamad/ ja http://eesringlus.ee/kuhu-viia-vana-kodutehnika-ja-patareid/